DRUGA BANDA
PLOKATE

suncobran.jpg (7163 bytes)

SLOBODAN SUNCOBRAN

 
Nogometarije
22. ožujka 2013.
Crveni dim
16. ožujka 2013.
Investicijska Naša
5. ožujka 2013.
 
Oni
30. prosinca 2012.
Možjani na lešo
29. srpnja 2012.
Tommy
3. srpnja 2012.
Peters voli Ledu
30. travnja 2012.
Za škverove spremi
24. ožujka 2012.
Guja
8. ožujka 2012.
Multi Praxis 2
13. veljače 2012.
Kaos
22. siječnja 2012.
 
Multi Praxis
14. listopada 2011.
Kosići
16. rujna 2011
Sedmi kolap
30. srpnja 2011
Činit kuco!!
16. lipnja 2011.
 
Vazda Majsanci
4. kolovoza 2010.
 
Riva
11. kolovoza 2009.
Put svile
31. srpnja 2009
Sve bilo je pomorsko dobro
23. srpnja 2009
Škrpini
18. lipnja 2009
Za noćenja spremni 1
9. ožujka 2009.
U škoje se vraćamo 2
(Majsanci)
4. ožujka 2009.
lKorčuanski govor
14. siječnja 2009.
Ugledni dužnici
1. listopada 2007.
Škojarska
19. kolovoza 2007.
Friže mi se
13. kolovoza 2007.
The End
6. kolovoza 2007
Busula
26. srpnja 2007.
Forca Korčula
10. srpnja 2007.
Uvik LIVO
6. srpnja 2007.
Kumrovec
28. svibnja 2007
Strugahod
5. travnja 2007
Majsanci
28. ožujka 2007.
Percepcija
12. ožujka 2007.
Hlebinci
17. veljače 2007
Otpisani
31. siječnja 2007.
Zastara
22. siječnja 2007
Nobelovci
10. siječnja 2007.
Ništa nova
30. prosinca 2006
Liva ruka, livi žep
20. prosinca 2006.
Istraktorana Korčula
12. prosinca 2006
Komunista, ko nacionalista
29. studeni 2006
Najboji grad
20. studeni 2006
Crveno jidro
13. studeni 2006
Morte inpijo
3. studeni 2006
Zimski san
24. listopada 2006
Partijski glamour
7. listopada 2006
Krotitelji lavova (partijski safari)
1. listopada 2006
Muka po sekretarima
25. rujna 2006
Ustašoidni tranvaji
16. rujna 2006.
Uza sva četiri asa, od Korčule nigdi glasa
11. r ujna 2006.
Kolpani grad
26. kolovoza 2006
Cigani popravju kišobrane, a seljaci bi suncobrane
11. kolovoza 2006
Mediji
22. srpnja 2006
Bratovština galeba lunbrelaša
29. lipnja 2006.
Bratovština labuda suncobranaša
27. lipnja 2006.
Novinar, poželjan korčulanskemu Poglavarstvu
6. lipnja 2006
Doji bahane, neću te!
30. svibnja 2006.
Drugarice posadimo cviće
15. svibnja 2006.
Antene
9. svibnja 2006.
Promet
24/4/2006
Od Triglava do Vardara
4/4/2006
Možjani
23/3/2006
Kultura stroj
25/2/2006
Sumrak noćenja
13/2/2006
Galioti
24/1/2006
Šćucanje
8/1/2006
Europska demokracija
19/12/2005
Mračno svitlo
18/10/2005
Promine
18/10/2005
Savudrija reality TV show
10/10/2005
Početak pregovora
4/10/2005
Kacige
2/10/2005
Ševice
27/9/2005
Bez podsjetnika prozvan i isprovociran na odgovor
19/9/2005
Specijalni komentar: Slobodan Suncobran povodon velike karbe po medijima oko žrnovske zaobilaznice
16/9/2005
Kvartet Marko Polo
14/9/2005
Ježine fratarske
6/9/2005

Korcula.NET

 Kosići
 

Sidin litos pod suncobran pri Šest bofori i čujen čovika di govori da su naš gradonačelnik, onda Bandić u Zagreb i Kerum u Split došli iz sela. I viče čovik kako ne znaju ovo, ne razumu ono, pa kako hi vaja vratit u sela kraj štala da tamo bleju jerbo ništa ne znaju.

Je Mirko doša iz sela, samo nisan vidi da traktoron gre po plokatu, Kerum ne vodi ovce po rivu, a Bandić ne bleji na Zagrepčane. I tako da se nebi baš u svemu složi sa meni sinpatičnin čovikon, ma stvar je u temu da se vaja prilagodit i prihvatit sredinu u koju živiš oli zapovidaš.

Sićan se mirakula što mi se dogodi ka san krajen šešdesetih živi u Metropolu. Jedan san dan ćapa zračnu pušku, poša pod mirogojsku šumu i spara u dva tri kosa. Susidi su odma podivjali i proglasili me pravin divjakon iz Korčule. Ne može se  živi u Zagreb, hodi okolo i sparavat u ptice pjevice  i to kose. Tih godišć san dobro bi pasa da nisan završi u Remetinec, oli na Goli. Evo naš gradonačelnik ne sparaje u kose, ali nan zato već godišćima napinje pločice.
 
Gradonačelnik se nika ni prilagodi životu u Korčulu, nego nan senpre napinje pločice u koje smo se ćapali ko pravi kosi, tako da nan još viru samo dva tri pera.
Već treći mandat sa svojin sekretarima gre po Korčulu sidi u Općinu a ni učini ništa. Prvo ni olavija uredi promet po gradu, drugo ni ni taka Gradski muzej i palaču Arneri. Onda je krivon ruton učini obilaznicu priko Žrnova, a kuću Marka Pola ni triba kupit nego je pravnin puten dobit. Sad nan je friško nape pločicu što dopušća da Noćno poduzeće prodaje hotel Korčulu, misto da izvrti dokumentaciju i oti hotel zapiše u vlasništvo grada Korčule. Ne znan kako su to As Vlaški i Mrša upisali tu nekretninu u vlasništvo Noćnega a da naš Mirko to u katastar ni zaviri.
 
Ne kani skoro prigledat ni dokumentaciju oko Arsenala, koja je na šijavicu pripala Obrvanu mada je pokojan Pero Tedeski reka da se Gradina nikad ni uknjižila na otu nekretninu. Ko će ga znat što je tu bilo i još ka se sitin da je oti predmet vodi As Pametni, sve je odma jasno. Svakako je red napomenut da nan je drug gradonačelnik nape puno, puno pločica među koje vaja uvrsti i predivnu šetnicu izagrada, onda Pičina punkt, a gradsku plažu da ne govorin. Na sve ove i puno drugih pločica koje radi štednje karte ne spominjen, Korčulani se nisu navadili i deboto hi ni briga, ali stabilno biračko tilo koje klika glasove našemu Mirkotu je olavija navađeno na njegova dila.
 
Da je tako govori i zadnje predavanje o drugu Titu za kojega je Ivo Banac dobrano zabrinut. Učinit i poduprit predavanje o jednemu diktatoru, koljaču i ridikulu znači Korčulanima napet taku pločicu da se može re kako in je ni sedandesetih nisu napeli praksisovci Kangrga, Marković, From, Markuze i Stojanović. Ma može li ta Litnja škola o kulture po na njuferijadu u Ponikve, oli da recimo gredu batit litnju fjaku na Bisače. Bilo bi boje da se učinilo predavanje o novinarskin dosezima Ante Panjkote, o njegovin komentarima na televiziju koji su antologija hrvatskega novinarstva, oli recimo predavanje o Sivemu Tonetu ili Mutotu. A što ne? Privuklo bi puno više čejadi nego ćapavat Korčulane pod pločicu organizirajući predavanje o Titotu. Meni je to malo čaknuto i ebete.
 
I tako sudeći po zadnjin događanjima u Korčulu moglo bi se reć da na scenu dohodu slidbenici skule po šumama i gorama. Kad se iz gora kalaju ugrad gradonačelnik i sekretari će uglas zakantat onu našu korčulansku. Ništa nova ništa novaaaaa.
   
 
Slobodan Suncobran, 16. rujna 2011.