DRUGA BANDA
PLOKATE

suncobran.jpg (7163 bytes)

SLOBODAN SUNCOBRAN

 
Nogometarije
22. ožujka 2013.
Crveni dim
16. ožujka 2013.
Investicijska Naša
5. ožujka 2013.
 
Oni
30. prosinca 2012.
Možjani na lešo
29. srpnja 2012.
Tommy
3. srpnja 2012.
Peters voli Ledu
30. travnja 2012.
Za škverove spremi
24. ožujka 2012.
Guja
8. ožujka 2012.
Multi Praxis 2
13. veljače 2012.
Kaos
22. siječnja 2012.
 
Multi Praxis
14. listopada 2011.
Kosići
16. rujna 2011
Sedmi kolap
30. srpnja 2011
Činit kuco!!
16. lipnja 2011.
 
Vazda Majsanci
4. kolovoza 2010.
 
Riva
11. kolovoza 2009.
Put svile
31. srpnja 2009
Sve bilo je pomorsko dobro
23. srpnja 2009
Škrpini
18. lipnja 2009
Za noćenja spremni 1
9. ožujka 2009.
U škoje se vraćamo 2
(Majsanci)
4. ožujka 2009.
lKorčuanski govor
14. siječnja 2009.
Ugledni dužnici
1. listopada 2007.
Škojarska
19. kolovoza 2007.
Friže mi se
13. kolovoza 2007.
The End
6. kolovoza 2007
Busula
26. srpnja 2007.
Forca Korčula
10. srpnja 2007.
Uvik LIVO
6. srpnja 2007.
Kumrovec
28. svibnja 2007
Strugahod
5. travnja 2007
Majsanci
28. ožujka 2007.
Percepcija
12. ožujka 2007.
Hlebinci
17. veljače 2007
Otpisani
31. siječnja 2007.
Zastara
22. siječnja 2007
Nobelovci
10. siječnja 2007.
Ništa nova
30. prosinca 2006
Liva ruka, livi žep
20. prosinca 2006.
Istraktorana Korčula
12. prosinca 2006
Komunista, ko nacionalista
29. studeni 2006
Najboji grad
20. studeni 2006
Crveno jidro
13. studeni 2006
Morte inpijo
3. studeni 2006
Zimski san
24. listopada 2006
Partijski glamour
7. listopada 2006
Krotitelji lavova (partijski safari)
1. listopada 2006
Muka po sekretarima
25. rujna 2006
Ustašoidni tranvaji
16. rujna 2006.
Uza sva četiri asa, od Korčule nigdi glasa
11. r ujna 2006.
Kolpani grad
26. kolovoza 2006
Cigani popravju kišobrane, a seljaci bi suncobrane
11. kolovoza 2006
Mediji
22. srpnja 2006
Bratovština galeba lunbrelaša
29. lipnja 2006.
Bratovština labuda suncobranaša
27. lipnja 2006.
Novinar, poželjan korčulanskemu Poglavarstvu
6. lipnja 2006
Doji bahane, neću te!
30. svibnja 2006.
Drugarice posadimo cviće
15. svibnja 2006.
Antene
9. svibnja 2006.
Promet
24/4/2006
Od Triglava do Vardara
4/4/2006
Možjani
23/3/2006
Kultura stroj
25/2/2006
Sumrak noćenja
13/2/2006
Galioti
24/1/2006
Šćucanje
8/1/2006
Europska demokracija
19/12/2005
Mračno svitlo
18/10/2005
Promine
18/10/2005
Savudrija reality TV show
10/10/2005
Početak pregovora
4/10/2005
Kacige
2/10/2005
Ševice
27/9/2005
Bez podsjetnika prozvan i isprovociran na odgovor
19/9/2005
Specijalni komentar: Slobodan Suncobran povodon velike karbe po medijima oko žrnovske zaobilaznice
16/9/2005
Kvartet Marko Polo
14/9/2005
Ježine fratarske
6/9/2005

Korcula.NET

Vazda Majsanci

Ču san se ovih dana s nikin prijatejima iz Korčule i govoru mi da se javin, da štogo napišen, a i za re po duši sunce je olavija udrilo, pa bi suncobran i dobro doša. Je da odavna nisan ništa napisa, ma bez obzira na sve, a gledajuć događanja u Korčulu, vidit je da mi Korčulani vazda ostajemo pravi pravcijati Majsanci. Gleda san ove dane televiziju i vidi Duku, Mirkota, pa nikidan u dvi ure Emila, onda Toneta u boje od moreške i sve san više siguran kako smo puno avancali u majsanizaciji našega grada. Dakle vazda Majsanci.

I sad što bi to bili Majsanci? To bi po nikemu momu viđenju bili oni koji su naopako prima svomu gradu, mistu di su se rodili oli živu. Zapravo smišni, fjakavi, nemarni i neodgovorni judi, zaspali za krejancu i kulturu koju imaju u sebi i oko sebe.

Kako i zašto? Homo po redu.

Prvo bi Duki da priznanje što poštuje Polotov Miljun i što deboto duplo solada peška od naše Noćne zajednice, uz pohvalu što je prvi i jedini uspi potaracat Ase i to s lišinama bez vele akuže. Niki mi govoru da puno ne govorin na tu temu jerbo se po gradu šuška da je Duka u dogovoru sa Asima, ušto ne virujen, ali u svaki slučaj njima bi tribalo isporučit račun od Dukinih potraživanja pa neka se žalu gosparu Doriji u Đenovu.

Vajalo je poštovat autorska prava i tu mi ni kjaro kako to as Pametni, bivši ugledni sudac, danas fiškalet, ni razumi zapovid spljetskega Trgovačkega suda da se ferma su markopolancijama i poštuje Dukino intelektualno vlasništvo. Sa bi po mojin tablicama Korčulanima vajalo zasenjat 978 489 395 580 noćenja kako bi se Duki vrati dug. To će bit lako buduć magistar as Lukavi više ni predsjednik Noćne zajednice, nego drug Mirko, a on na stranske jezike zna reć samo esdepe.

I sad da mi Korčulani u ovi mirakul od Polovih prikazanija, kad je svaki tir iz topa s Ranpade košta 10 000 euri nismo Majsanci, Nima govora da nismo.

Homo daje. Gledan Emila na televiziju di je nahvali politiku korčulanskega Noćnega poduzeća koje provodi taktiku – hotele sobaricama, a restorane konobarima i još reka da se hotele ni hotilo dat onemu strancu Lešiću Dimitri jerbo je puno vajan, nego se ostalo na strategiju sofisticiranih i dubokih noćenja. I ode se dakako ne zna ko je u gradu i Državi Majsanac, ko lud.

A o najvećin Majsancima vaja reć dvi riči na kraju. To je novonastala klapa za ruganje Korčuli i Korčulanima, inače pravin imenon Udruga za očuvanje kulturne baštine Majsan, oliti Majsanci pravi.

Oni su se prin ništo godišć ćapali brstit smrške i jurovike prškajući po mitskon škoju Majsanu kako bi na svitlo dana ukazali ostatke mira kasno antičke naseobine što je 1963. iskopa ugledni Peličani, arheolog i akademik Cvito Fisković. Tada, a i danas je u Zakon o očuvanju kulturne bašćine bilo da se predmeti iskopani na konfinu jednega grada tribaju pohranit u muzej istega ako ga ima, a naš pokojni akademik lipo sve što je iskopa odni doma i peta u orebiški muzej.

Kad san prin desetak godišć snima otu zbirku u Pomorski muzej za emisiju Dobro jutro Hrvatska, nisan moga a da gospoji Vesni kustosici ne rečen kako će se ovo sve tribat vratit u Korčulu. Ona mi je rekla kako ne i malo morgen. Samo vi opet pišite Muzejskemu vijeću u Zagreb ko i Alena, pa ćete nase dobi roge. I to ni sve, jerbo mi još u ušima zvoni kako me stručno potaracala govoreć da su nalasci na Majsan (pazite ovu rič) KOMPATIBILNI su vilama rustikama u Orebićima, pa je u redu da su tamo. Dakle, nami Majsancima su ostali miri, ruševine i zarasli Majsan, a Orebićima cila zbirka.

Otvori se zemjo!

A dobro ćapa štogo, važno je da danas naši Majsanci pokradenin Korčulanima činu izložbu i to drito u Gradski muzej, kako bimo mogli olavija vidit što nan fali i usput nan se narugat ko zadnjin Majsancima.

Ako bi ovako stanje ostalo i daje, neka svi što mislu ko i ja, doju pod suncobran di će dobit majsanske knjižice, a ako ne, onda pridlažen da se svi Korčulani upišemo u Majsance kako bi boje pridonili veličanju kulturnega sivila i rastakanju ugleda ovega grada i bliže okolice.

Ma stalno mi se čini kad je u pitanju korčulanska kultura, materijalna i nematerijalna baština, da se niki zajebanti na razne načine brinu kako bi mi povirovali da smo mone i ludonje a oni tobože pametni.

Korčulani nikako sparat u bingo.

Morešku za ne falit batu dva društva, pa doje Lado. Onda Duka destriga Ase, doju Majsanci, Ja ne znan ko će nas skapulat, samo znan da na Majsan i Stupe neću poć sve dok Orebićani ne vratu ono što su nan opaletali.

PS
Pogledati kolumnu Majsanci od 28.3.2007. god.

 

Slobodan Suncobran, 4. kolovoza 2010.