Grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO - NERETVANSKA
Županijski uredi - ispostava u Korčula

20260 KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića bb
Tel: 020 711-106, 711-126
Fax: 020 711-186

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00