osiguranja

>

Osiguranja života
Rentna osiguranja
Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
Osiguranje od automobilske odgovornosti
Pomorska osiguranja
Osiguranje turističkih usluga
Kasko osiguranje
Osiguranje elektroničke opreme
Osiguranje robe u prijevozu
Imovinska osiguranja
Kreditiranje osiguranika do iznosa otkupne vrijednosti police životnog osiguranja

kontakt

>
HELIOS Vienna Insurance Group d.d.
REGIONALNA DIREKCIJA SPLIT
Prodajno mjesto KORČULA,
Kralja Tomislava 6, 20260 KORČULA
(unutar Cafe bara Plazza pored gradske tržnice)

Tel.: 020/711 545