labud.gif (4260 bytes)

Trgovina odjevnim predmetima
Vlasnica: Mirjana Jericevic
Adresa: Sv. Nikola 53,  20260 Korcula - HR
Telefon: 020 71 19 22
Gsm:  098 70 11 25
E-mail: nebojsa.jericevic@du.tel.hr

With compliments,

labud_mirjana.gif (3731 bytes)