za proizvodnju,   trgovinu i usluge

20260 KORČULA - HRVATSKA
Soline bb
Tel/Fax: ++385 (0)20 711-917, 711-071
Mobitel: 099 474129,   GSM: 098 212330
E-mail: Majsan@du.htnet.hr