Vacation with "ZURE" family
Lumbarda - island of Korcula

Apartments - Restaurant

Info & reservations>
Ivan Batistic-Zure, 20263 Lumbarda - HR
Tel. +385 (0)20 712-008
Gsm: +385 (0)91 51 28 712
e-mail: batistic.zure@du.htnet.hr
NEW IN THE TOURIST OFFER OF DALMATIA! SUMMER AUTUMN SPRING WINTER
YOU CAN ALSO PARTICIPATE IN THE EXOTIC, ACTIVE HOLIDAYS IN THE SPECIFIC MEDITERRANEAN AMBIENCE AND CLIMATE

CHOOSE THE SEASON WHICH SUITS YOU BEST

 • AGRO-TOURISM: CATERING IN A VILLAGE HOUSEHOLD
 • HIRING OF APARTMENTS WITH HEALTHY FOOD IN A FAMILY RESTAURANT
 • POSSIBILITIES OF PERSONAL PARTICIPATION IN AGRO-MARITIME ACTIVITIES TOGETHER WITH THE BATISTIC-ZURE FAMILY: PRUNING OF VINE, CUTTING OF OLIVES, GRAPES AND OLIVES HARVEST, MAKING WINE, BRANDY AND OLIVE OIL, FISHING, SALTING FISH, CUTTING WOOD; SPECIALITY: WINTER FISHING - CATCHING SQUIDS, DIVING THROUGH THE WHOLE YEAR.
 • THE MENU CONCEIVED OF HEALTHY FOOD OF LOCAL PRODUCTION - MEDITERRANEAN FRUITS AND SEAFOOD PRODUCED AND OBTAINED BY YOUR OWN ENDEAVOURS AND KNOWLEDGE: MEAT, FISH, VEGETABLES AND SEASONAL FRUIT
 • TRADITIONAL MEDITERRANEAN BUSINESSES CONNECTED WITH THE PRODUCTION OF FOOD AND DRINKS
 • OLIVE GROWING - cultivation, processing (earthing up and pruning) and harvesting of olives in the way conceived in the Hellenic times; the work on the big manual olive-press more than 100 years old - participation in the processing of a high quality natural olive oil - October, November
 • WINE PRODUCTION - cultivation, processing (earthing up and pruning) of vine; pressing of must and the participation in making local natural autochthonous wine - September
 • FISHING - participation in fishing by means of nets, fish trap, long lines; salting, storing and various processes of preparing fish - all over the year
 • VEGETABLE GROWING
 • PIG AND POULTRY BREEDING - feeding, taking care of pigs and poultry

The town of Korcula is the economic and cultural centre of the middle Dalmatian island of Korcula. Lumbarda, a picturesque fisherman's village, is situated seven kilometres southeast of Korcula. It has been known from ancient times for its high quality wine GRK and its olives of various sorts. The Batistic-Zure household, together with the family restaurant is placed at the entrance to Lumbarda. The apartments for hiring are located next to the seaside, while vineyards and olive grows are scattered all over and around the village, on the sandy fields and slopes near the sea. The members of this household work hard during the whole year and provide healthy food of their own production for their guests.

Inside apartments
 

NOVO U TURISTICKOJ PONUDI DALMACIJE !  LJETO JESEN PROLJECE ZIMA
POSTANITE I VI SUDIONIKOM EGZOTICNOG, AKTIVNOG ODMORA UNUTAR SPECIFICNOG MEDITERANSKOG AMBIJENTA I PODNEBLJA

ODABERITE GODIŠNJE DOBA KOJE VAM NAJVIŠE ODGOVARA

 • AGRO-TURIZAM: UGOSTITELJSTVO U SEOSKOM DOMAĆINSTVU
 • USLUGE IZNAJMLJIVANJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA USLUGA OBITELJSKOG RESTORANA
 • MOGUĆNOST OSOBNOG SUDJELOVANJA U AGRARNO-MARITIMNIM AKTIVNOSTIMA OBITELJI BATISTIĆ-ZURE – OBREZIVANJE VINOVE LOZE, REZANJE MASLINA, BERBA GROŽĐA I MASLINA, PRAVLJENJE VINA, RAKIJE I MASLINOVOG ULJA, RIBOLOV, SOLJENJE RIBE, REZANJE DRVA; POSEBNOST : ZIMSKI RIBOLOV - LOV LIGANJA, ORGANIZIRANO RONJENJE TOKOM ČITAVE GODINE
 • JELOVNIK SASTAVLJEN OD ZDRAVE HRANE VLASTITE PROIZVODNJE - MEDITERANSKIH PLODOVA I PLODOVA MORA PROIZVEDENIH I DOBIJENIH UDJELOM I VAŠEG VLASTITOG TRUDA I ZNANJA : MESO, RIBA, POVRĆE I SEZONSKO VOĆE
 • TRADICIONALNI MEDITERANSKI POSLOVI VEZANI UZ PROIZVODNJU HRANE I PIĆA
 • MASLINARSTVO - uzgoj, obrada ( okopavanje i obrezivanje ) i berba stabala maslina na način osmišljen još u antičko doba; rad na velikoj ručnoj presi staroj više od 100 godina - sudjelovanje u postupku dobijanja visokokvalitetnog prirodnog maslinovog ulja – oktobar-novembar
 • VINARSTVO - uzgoj, obrada ( okopavanje i obrezivanje ) stabljika vinove loze; tišćenje mošta i mogućnost sudjelovanja u postupku dobijanja domaćeg prirodnog, autohtonog vina - septembar
 • RIBOLOV – sudjelovanje u ribolovu mrežama, vršama, parangalima ( udičarenje ); soljenje, pohranjivanje i različiti postupci spravljanja ulova – cijele godine
 • POVRTLARSTVO - uzgoj povrća
 • ŽIVINARSTVO- uzgoj ( hranjenje i skrb ) svinja i peradi

Privredno i kulturno središte srednjodalmatinskog otoka Korčule je grad Korčula. Sedam kilometara jugoistočno od nje na morskoj obali leži pitoreskno ribarsko naselje Lumbarda koje je još od antičkih vremena poznata po vrhunskim retultatima u vinogradarstvu i uzgoju maslina. Domaćinstvo Batistić-Zure, u sklopu koga je i obiteljski restoran, je smješteno na ulazu u Lumbardu. Smještajni apartmanski kapaciteti se nalaze u objektu lociranom tik uz cestu i more, a vinogradi i maslinici razbacani su unaokolo naselja, po slikovitom pješčanom polju i padinama u blizini mora. Članovi ovog domaćinstva vrijedno rade tijekom cijele godine i za svoje goste uspješno priskrbljuju zdravu hranu vlastite proizvodnje.