Turistička zajednica
SMOKVICA
Brna
Contact:
Predsjednik TZO: Mrs. Dragica Pecotić
Direktor ureda: Martina Baničević
Brna 500, 20272 Smokvica - HR
Telefon/fax: +385 (0)20 83 22 55
E-mail: tzo-smokvica@brna.hr
WEB: http://www.brna.hr