GRAD KORČULA
Organizacije i udruge, statistički podaci

USTANOVE I UDRUGE
Astronomska udruga Korčula
Dječji vrtić KORČULA
Grad Korčula, jedinica loklane samouprave extlink.gif (131 bytes)
Kulturno Umjetničko Društvo Moreška - Korčula extlink.gif (131 bytes)
Srednja škola Korčula extlink.gif (131 bytes)
Osnovna škola Korčula extlink.gif (131 bytes)
Sportsko društvo Žrnovo - Rukometni klub
Udruga modro-zelenih PETAR GIUNIO - Korčula
Društvo za zaštitu životinja - Korčula
Radio klub KORČULA - 9A1CLM
Udruga mladih MRAVCI
STRANKE
HSLS - ogranak Korčula
OSTALO
Podaci o stanovništvu - 1995. godina
Stanovništvo otoka Korčule prema popisu 2001.
Home page