GRAD KORČULA


Administrativna jedinica Grada obuhvaća naselja Čaru, Pupnat, Žrnovo, Račišće i grad Korčulu. Korišteni podaci su izvod iz baze stanovništva otoka, stanje svibanj 1995. godine. Uključuju i naselje Lumbardu, koja je 1995. bila sastavni dio Grada a od početka 1997. je samostalna općina.


Prikazan broj stanovnika prema starosnim grupama za područje administrativne jedinice Grada (uključuje Lumbardu). Najbrojnija je posljeratna generacija a prema mlađima je uočljiv pad broja stanovnika. Potrebno je imati u vidu da je iseljavanje mlađe generacije sa otoka još značajno.

PREGLED STRUKTURE STANOVNIŠTVA
PREMA DRŽAVI ROĐENJA

DRZAVA            BROJ
---------------------------------
Hrvatska           7190
Bosna i Hercegovina      503
Srbija            101
Njemacka            75
Australia           60
Crna Gora           54
Vojvodina           44
Slovenija           43
Kosovo             28
Makedonija           27
Novi Zeland          21
Egipat             17
Juznoafricka Republika     16
Italijia            8
Velika Britanija        6
Svicarska            6
Austria             6
Nizozemska           5
Kanada             5
Sjedinjene Americke Drzave   5
Svedska             3
Njemacka (istocna)       2
Ceska              2
Zambija             2
Albanija            2
Francuska            2
Gvineja             1
Poljska             1
Luksemburg           1
Zimbabve            1
Papua Nova Gvineja       1
Turska             1
---------------------------------
UKUPNO            8239
 

PREGLED BROJA STANOVNIKA
PO NASELJIMA

MJESTO        BROJ STANOVNIKA   MUSKI   ZENSKE
-----------------------------------------------------------
Cara               715    375    340
Korcula             3669    1798    1871
Lumbarda             1329    646    683
Pupnat              541    279    262
Racisce              560    266    294
Zrnovo              1425    706    719
-----------------------------------------------------------
UKUPNO              8239    4070    4169
Zanimljivo je da su Čara i Pupnat jedina naselja koja imaju veći broj muškaraca od žena. Razlog je vjerovatno što su muškarci iz drugih naselja na "višoj" cijeni od vlastitih, iz svog mjesta.

PROSJEČNA STAROST PO NASELJIMA

CARA     43.924475
KORCULA   40.627146
LUMBARDA   42.713318
PUPNAT    45.155268
RACISCE   44.341071
ZRNOVO    45.635789
 

BROJ STANOVNIKA PO PREZIMENIMA (VIŠE OD 20)

PUPNAT
------------------------
FARAC        98
POŠA         78
STANIŠIĆ       73
PERDIJA       48
ŠAIN         38
VLAŠIĆ        36
RADOVANOVIĆ     33
TVRDEIĆ       30
BLITVIĆ       21
 
RACISCE
------------------------
BOTICA        146
SILIĆ        89
FRANIĆ        51
MATIĆ        44
UNKOVIĆ       40
DRUŠKOVIĆ      36
 
ZRNOVO
------------------------
CURAĆ        134
SKOKANDIĆ      109
BATISTIĆ       79
ŠEGEDIN       75
JERIČEVIĆ      61
BRČIĆ        55
CEBALO        54
DIDOVIĆ       45
BELIĆ        39
GRBIN        39
BAKARIĆ       38
ŠALE         38
MATULOVIĆ      36
LAUS         32
DUHOVIĆ       31
TVRDEIĆ       28
BILIŠ        27
KAŠTELAN       26
RADOVANOVIĆ     26
 
 
CARA
------------------------
TOMIĆ        179
MARELIĆ       120
LAUS         101
KRAJANČIĆ      85
TASOVAC       49
ŠAIN         29
BANIČEVIĆ      25
BLITVIĆ       21
 
KORCULA
------------------------
BOTICA        91
ŠEPAROVIĆ      50
FABRIS        49
SKOKANDIĆ      45
SARDELIĆ       42
ŠEGEDIN       40
FARAC        38
MILAT        37
LOZICA        36
CURAĆ        34
SILIĆ        34
ŠAIN         33
DEPOLO        32
JERIČEVIĆ      30
RADOJKOVIĆ      29
VILOVIĆ       29
FORETIĆ       28
FAVRO        27
BATISTIĆ       25
TOMIĆ        25
SESSA        24
MATIĆ        23
PADOVAN       22
DU?EVIĆ       21
 
Broj različitih prezimena na području lokalne jedinice je 1018. Prezimena, koje nosi samo jedna osoba ima 378. Broj različitih imena je 1363, dok je 705 imena unikatnih.

NAJČEŠĆA IMENA, BROJ

MARIJA   427    IVAN    337
KATA    116    ANTE    201
MARA    101    NIKOLA   154
FRANA    98    MARKO    146
ANA     93    ANTUN    128
JAKA     74    PETAR    124
IVICA    74    FRANO    100
IVANA    73    JAKOV    76
MIRJANA   57    MARIN    76
KATICA    56    IVO     62
TEREZA    54
FRANICA   53
MARINA    51