PRIOPĆENJE 2. ožujka 1999.

HSLS ogranak Korčula je otvorio svoje Internet stranice.
Cilj nam je na ovaj način približiti javnosti svoje opće programske odrednice, uspostaviti bolju komunikaciju sa osobama liberalnih načela, te informirati javnost o zaključcima i stavovima ogranka. Adresa stranica je: http://www.korcula.net/grad/hsls.

Posljednji dan veljače, gosti ogranka Korčula su bili gosp. Pero Cvjetović, predsejdnik županijskog odbora HSLS-a (dožupan dubrovačko-neretvanske županije) i gosp. Vedran Kraljević, dopredsjednik dubrovačkog ogranka i član županijskog vijeća HSLS-a. U dobroj atmosferi razgovaralo se o mjestu i politici stranke u tekućim događanjima u Županiji te o zadacima i ciljevima u idućem razdoblju.
Dosadašnje poteškoće, s kojima se koalicija susrela u obnašanju vlasti, traže punu odgovornost svih članica udruge kako na županijskom tako i na lokalnom nivou. Samo na taj način može se ostvariti konačni cilj demokratizacije Županije i cijele države.
U procesu obnašanja vlasti na županijskom nivou, predstavnici ogranka Korčula su naglasili da se kod raspodjele funkcija i dužnosti mora voditi računa o zastupljenosti svih područja Županije.

HSLS smatra važnim pokrenuti proces osnaživanja liberalne misli posebno u gradu Korčuli za što postoje kulturni i tradicionalni preduvijeti. Grad vidimo kao naprednu sredinu sa jasnim razvojnim ciljevima i identitetom. Kratkoročna promišljanja i stranačko pomodarstvo ovaj grad već skupo plaća.
HSLS je otvoren za razgovore sa svim strankama i dobronamjernim ljudima u svrhu zajedničkog rada u Gradu Korčuli. Nažalost, sadašnje političko rukovodstvo u gradu ne prepoznajemo kao tim koji može doprinjeti potrebnim pozitivnim promjenama.

Poučeni dosadašnjim iskustvima HSLS drži da će, u vremenu pred nama prelasci u druge stranke pa tako i u HSLS iz redova sadašnje stranke ili stranaka na vlasti, biti sve češći te smatra potrebni iznjeti svoj stav.
Svi oni koji pristupe stranci HSLS, a bili su članovi HDZ-a, te su obnašali odgovorne stranačke i političke funkcije, ne mogu biti raspoređeni na stranačke niti predlagani na druge vanstranačke političke funkcije za period od najmanje dvije godine od dana učlanjenja u stranku.
Ovakav stav odnosi se i na bivše članove HSLS-a koji se vrate u stranku, a u međuvremenu su bili članovi HDZ-a ili participirali u vlasti koju obnaša HDZ mimo volje HSLS-a.

Često prozivanje HSLS-a, na osnovu rada i djelovanja predsejdnika gradskog vijeća gosp. Lovre Batistića, u bilo kom smislu sa strankom HSLS i ogrankom Korčula, kategorički odbacujemo. Gosp. Lovre Batistić prestao je biti članom ove stranke neposredno nakon ostvarivanja sporazma sa vladajućom strankom, a na osnovu njegovog pismenog podneska o prestanku članstva u stranci.

Za Izvršni odbor ogranka
Ante Zekan, predsjednik