abc Zašto HSLS?
b Socijalni liberali, polazeći od općih liberalnih načela, za koja se trajno u političkom i gospodarskom okruženju zauzimaju, su pravi izbor za veći dio stanovnika ovih prostora. Naša opća načela su:
c
  • svi ljudi imaju jednaka i neotuđiva prava, bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol, politička i druga uvjerenja i nazore, socijalni status i sve druge razlike,
  • čovjekova neotuđiva prava su: fizička i duhovna nepovredivost, sloboda govora, javnog istupanja i udruživanja te pravo na očuvan okoliš, a sloboda djelovanja ograničena je samo jednakom slobodom drugih,
  • temeljno građansko pravo pravna sloboda je: pravo na ograničenje arbitrarnosti vlasti, tj. pravo svakog građanina da se s njim postupa u skladu sa zakonom koji je jednak za sve i nepristran,
  • osim prava pojedinaca da mogu birati oblike vlastite socijalne zaštite, država mora osigurati pravo na osnovnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravo na školovanje, slobodu biranja zanimanja,
  • da su ekonomske slobode slobode poduzetništva, ugovora, vlasništva i raspolaganja vlasništvom koje je stečeno radom i nasljeđivanjem,
  • da se u skladu s liberalnim načelima za pravo i mogućnosti da se u društvu razvijaju sve posebnosti: osobne, kolektivne, regionalne, kulturne i druge,
  • da se razvija tolerancija i kultura političkog dijaloga i
  • da se institucionalno zaštiti manjinsko ili pojedinačno mišljenje.
d Uzimajući u obzir sveukupne kulturne i demokratske dosege u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, čiji je sastavni dio i grad Korčula, ukupan dosegnuti gospodarski i ljudski potencijal te moguće razvojne perspektive, držimo da je socijalni liberalizam te programske odrednice temeljene na njemu, najprikladniji oblik političkog djelovanja na ovom prostoru.

HSLS 1999., desetak godina od uspostave Hrvatske države,  nakon perioda neodgovorne vladavine HDZ-a do današnjih dana, može jamčiti otvaranje procesa promjena u smjeru stvaranja demokratskog i kreativnog ozračja na ovim prostorima, bržeg rješavanja dijela političkih problema, pripremu te izradu dugoročne vizije razvoja ovih prostora te izgradnju novog, europskim standardima primjerenog vrijednosnog sustava u svim područjima ljudskog života.

PRIDRUŽITE NAM SE!