Grad Korčula
Izbori za loklanu samoupravu, svibanj 2001.
Korcula.NET  -  Izbori 2001  - Priopćenja

15. svibnja 2001.
LS KORČULE - PROGRAM ZA KORČULU

Gospodarski razvoj
Zalažemo se za gospodarstveni program što će se temeljiti na našim autentičnim, prirodnim mogućnostima i tradiciji. Turizam (visoke platežne kategorije), pomorstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, proizvodnja zdrave hrane, zanatstvo, obiteljsko poduzetništvo, revizalizacija brodograadnje. Zalagati ćemo se za veće porezne olakšice i poticajnu politiku.

Promet
Prometna povezanost od izuzetne je važnosti za življenje na ovim prostorima. Stoga postojeću povezanost, koja više podsjeća na izoliranost, poboljšati novim vidovima povezivanja; težak, dugotrajan i skup dolazak do Korčule učiniti što bržim, jeftinijim i ugodnijim.
- Nužna je učestalija brodska veza sa Rijekom
- Stalna trajektna veza Korčula - Drvenik
- Uvođenje brze veze sa Splitom (hidrokrilci)
- Uvođenje ljetnih međunarodnih linija koje bi išle preko Korčule
- Konačno riješiti izgradnju heliodroma radi slijetanja helikoptera prve pomoći
- Aktivirati poslove oko zračne luke na Korčuli
- Prostornim planovima definirati lokacije trajektnih pristaništa, te iznaći tehnička rješenja
- Pristupiti dugoročnom riješavanju problema prometa i parkiranja u Gradu
- Zalagati se za što skoriji dovršetak postojećih projekata regionalnih cesta, obilaznice Žrnovo.

Odgoj i obrazovanje
Obrazovanju pridajemo najveći značaj, jer ga smartamo temeljnim uvjetom svakog napretka. Zalažemo se za takvo obrazovanje koje će osposobiti đake, studente i odrasle za ravnopravnu komunikaciju sa svijetom, za obrazovanje koje će stvarati samostalne, nezavisne pojedince osposobljene da misle svojom glavom postavljajući prava pitanja i na njih nalaze ispravne odgovore.

Socijalna skrb
Dobar gospodarski program, najbolji je socijalni program. Osjetljivost prema svim kategorijama građana koji su uključeni u bilo koje područje socijale, jedan je od temelja promišljanja i djelovanja liberalne ideje za koju se zalaže LS. Činjenica je da su financije osnovni problem, ali učinkovitost često ovisi o dobroj volji pojedinaca ili grupe. Prevencija ovisnosti i maloljetničke delikvencije, poticajna politika prema osobama s povećanim potrebama, briga o osobama treće životne dobi; kontrola sredstava namjenjenih socijalnoj skrbi mora biti stalna i stručna.

Zaštita okoliša
Zalažemo se da zaštita okoliša i podizanje ekološke svijesti bude jedna od vrlo važnih komponenti ukupnog razvoja Grada.


9. svibnja 2001.
HSS KORČULE - PROGRAMSKA OPREDJELJENJA

Zasnovana na načelima DEKLARACIJE sa glavne skupštine, održane na prelazu tisućljeća, 22. prosinca 2000. god., u skladu sa naukom braće Radić i drugih velikana iz bogate povijesti HSS-a, GO Korčule gradi svoja programska djelovanja, usklađena sa mogućnostima i potrebama svojih građana, pokušavajući iskoristiti komparativne prednosti geografskog položaja, pitomog podneblja, bogatog posvjesnog nasljeđa i iskustva.
Ne lutajući niti lijevo niti desno, bez obzira na svoj politički položaj, do sada učestalo oporbeni, GO HSS-a Korčule pokušava dati odgovore na sve aktualnosti i izazove, kako na razini Grada i Županije, tako i n državnoj razini, ne zaboravljajući prvenstveno pronaći adekvatno mjesto Korčule u sadašnjim i budućim procesima.
Uvažavajući dakle svoja temeljna opredjeljenja, korčulanski HSS će u skladu sa svojim položajem i mogućnostima, odlučno ustrajati na:

  • Izgradnji moderne, bogate i pravedne Hrvatske, dakle uključene u svjetske integracijske procese, tržište roba i kapitala te ostalog stvaralaštva.
  • Smanjenju zabrinjavajuće nezaposlenosti, izgradnji tržišnog gospodarstva i privatnog poduzetništva.
  • Razvoju tehnologije i znanosti, temeljnom kapitalu nadolazeće budućnosti.
  • Zaštiti umirovljenika, siromašnih i nemoćnih, socijalnoj pravdi i humanosti.
  • Zaštiti čovjekove okoline, opstanku čovjeka kao vrste.
  • Očuvanju kulturnih dobara i promicanje kulturnih vrijednosti
  • Razvoju ekološke poljoprivrede, proizvodnji zdrave hrane te razvoju obiteljskih gospodarstava u funkciji turizma.

4. svibnja 2001.
ZELENI POKRET HRVATSKE - ZELENI KORČULE

Zeleni su registrirani kao politička stranka jer želimo zauzeti pozicije s kojih ćemo moći najučinkovitije voditi borbu za ostvarenje naših ciljeva - ravnopravnijeg i kvalitetnijeg života, sukladnog strategiji održivog razvoja u okolišu. No, mi nismo još jedna politička stranka. Mi smo dio modernog svjetskog pokreta koji vodi učinkovitijem i plemenitijem življenju, i izgradnji odnosa u društvu koji će afirmirati takve puteve budućeg društvenog, političkog i gospodarskog razvoja. Mi smo dio pokreta koji je u snažnoj ekspanziji i na koji sa simpatijama gledaju stanovnici širom svijeta.
Naš će se rad temeljiti upravo na riješavanju problema, i to preusmjeravanjem gospodarstva na ekološki i ekonomski opravdane i prihvatljive razvojne projekte, razvijanjem demokratskih političkih odnosa temeljenih na pacifističkim principima mirnog riješavanja sukoba te podizanjem morala, svijesti i kulture dijaloga, tj. ekologijom duha.

TEMELJNI PRINCIPI
- solidarnost - promicanje jednakosti i pomoći na nacionalnom i svjetskom nivou;
- inovativnost - korištenje ljudske inteligencije i kreativnosti za blagostanje svih;
- nezavisnost - biti slobodan od utjecaja lobija i posebnih interesa;
- otvorenost - prihvaćanje razlika, suradnja, rad sa suprotnostima;

MISLI GLOBALNO - DJELUJ LOKALNO

1) Ekologija

Zaštita zraka, tla, vode i čovjeka osnovne su premise na kojima će se zasnivati i provoditi naš ekološki rad. Donošenje lokalne Agende 21 u samom je nukleusu naših interesa jer ćemo time stvoriti temeljne zakonske preduvjete koji će afirmirati Republiku Hrvatsku, a time i naš otok Korčulu kao europsku eko-regiju s najvišim standardima pri zaštiti okoliša. Time ćemo našu zemlju uvrstiti među najatraktivnije članice zajednice kojoj kucamo na vrata i koja se zove EUROPSKA UNIJA.

1.1. Zrak
Kvaliteta zraka i zaštita njegove kakvoće osnova je za sve dalje aktivnosti
1.2. Tlo
"Zemlju nismo naslijedili od svojih djedova već posudili od naših unuka!"
1.3. Vode
Voda je ishodište života. Adekvatna zaštita voda osnov je egzistencije čitavog živog svijeta, razumljivo i čovjeka. Od rijeka, potoka, jezera i mora smo napravili najveće kanalizacijske tokove i septičke jame, a hvalimo se njihovom, navodnom, čistoćom i plavetnilom.
1.4. Čovjek
Sankcije pomažu ali nikako nisu riješenje problema onečišćenja prirode i okoliša. Upoznavanje, obrazovanje i usmjeravanje pojedinca o potrebama njegovog suživota s prirodom tek će polučiti prave i potpune rezultate. Dakle, nužna i neodgodiva zadaća je - ekologija duha.

1.5. Urboekologija
Jačanje ekološke svijesti i okolišu prihvatljiv budući razvoj ponajviše se odnosi na urbane zone jer su one najveći uzrok i posljedica onečišćavanja. Naselja i objekti u kojima boravimo trebaju pružati ugodu a ne nas činiti tjeskobnima i depresivnima.

2) Gospodarstvo

Mi ZELENI vidimo Hrvatsku pa tako i Korčulu kao modernu europsku regiju s najvišim standardima pri zaštiti prirode i okoliša. Vidimo je kao nositelja gospodarskog projekta EKO-AGRO-TURIZAM i to treba biti temeljni strateški gospodarski pravac razvoja Hrvatske kao moderne države 21. stoljeća.
EKO-POLJODJELSTVO znači preustroj gospodarstva na proizvodnju organsko-biološke hrane, sjemenja i ljekovitog bilja i to od slavonske ravnice, preko brdovitih krajeva središnje Hrvatske, pa sve do otoka, uključujući i more.

3) Građanska, socijalna i pravna država

Socijalna afirmacija najširih slojeva pučanstva temeljna je zadaća svakoga tko teži za GRAĐANSKOM DRŽAVOM.
ZELENI - utemeljeni na pacifizmu, slobodi i ravnopravnosti - jedino kroz građansku državu vide mogućnost afirmacije najširih osobnih sloboda i prava pojedinaca. Pojedinaca kao ravnopravnih građana, bez obzira na nacionalnost, vjeru, rasu ili spol.

Mi smo stranka koja težište interesa stavlja na mlade, na riješavanje njihovih
egzistencijalnih problema - na zapošljavanje mladog stručnog kadra.
Nama politika nije cilj već sredstvo za ostvarivanje ciljeva
Mi smo politički glasnogovornik građanskih inicijativa
Nismo niti lijevo, niti desno - mi smo ispred
Zeleni Korčule znaju kako to postići jer vjerujemo da Korčula zaslužuje puno više.

ZELENI POKRET HRVATSKE - OGRANAK KORČULA