Diskul Tribune 1999.

Dragi prijateji!

Stara je Korčulanska tradicija koledanja a jedna od najpopularnijih
koleda (posli Svetoga Martina) je Novogodišnja koleda - popularna Kanconeta. U novija vrimena, na tradicionalni tekst pisme bi se dopisala "Kanconeta" koja bi slično, ko Tastamenat od Krnovala, ofregala sve naše, kroz godinu iskazane mane i gafove. Bila je to svojevrsna rugalica na vlastiti račun.
Zadnjih godina Kanconete ni bilo a lani, fala Bogu, ni bilo ni Maškara ni Krnovala. Od kad je politika postala jedino mjerilo u životu maloga Grada, razbila su se prijatejstva, klape, druženja i običaji a judi bižidu jedni od drugih ko vrag od tamjana.
Temu triba bar pokušat stat na kraj jer takovo stanje inćonkaje ovi Grad sve dubje i dubje i svaki čas će ispustit dušu!
Ova čestitka je pokušaj da se ti duh spasi a Gradu bar malo nadoknadi u nepovrat izgubjeno vrime u skandelima i dišpetima. Za Božić i Novu godinu, kad se želje milijuni judi u Svitu stapaju u jedan globalni vapaj za mirom i bojon budućnosti za svih, možda je najboja prilika da se i mi ćapamo saldadura i saldamo ovu propanu gamelu koja priti da će svaki čas potonut. Eto, zato ovako šareni i po strankama i po godinama

Od srca Van želimo sritan Božić i da Novu 1999. godinu provedete u zdravju, srići i veselju! Svima koji Korčulu volu želimo da 2000. dočekaju s manje muzuni, zadovojniji, veseliji i jedni drugima bliži!

Kako je to izgledalo naTrgu sv. Justine u Korculi, 1 sijecnja 1999.
Kanconeta - Real audio file - http stream

Kanconeta
Ovi prvi (zadnji) dan godišća
Svemu Svitu mir navišća.

One noge od prašćića
Što su ostale od Božića,
Boje da hi nami date
Nego da hi maška ukrade.

Oj ti slugo od fumara,
Jel’ ti doma gospodara?
Donesi nan suha voća
Da grizemo do ponoća.
Pasali smo priko rive
Vidili smo dosta ribe.
Pasali smo priko luke
Vidili smo dosta muke.
Pasali smo priko lokve,
Vidili smo dosta smokve.
Dok smo našli vašu kuću
Odrili smo svu obuću.

Ovdi van je jedan Toni,
Dones’te mu pjat bonboni!
Ovdi van je jedan Marin,
Dones’te mu jedan cukarin.
Ovdi van je jedan Ivo,
Dones’te mu desno krilo.

Korčulani zlatna kito,
Čestito van Mlado lito!

Avancali penšjunati
Svi debeli i bogati.
Krešimenat od penzije
Velike ima dimenzije
Škegro turizam nan razvija
Sve mu ide alavija,
Pa pučanstvo u Neum gre
Tamo je manji PEDEVE!

Korčulani zlatna kito...

Solada više nigdi ni
Kutle muči, posal čini.
A bankama je propan žep,
Stavit će mu soli na rep.
U Korčuli gvera vela,
Pomažu nan okolna sela.
Svi činidu partu od mone,
Podiljen Grad na dvi zone.

Korčulani zlatna kito...

Od kad smo se podilili,
Morešku smo zaštitili,
Pa u Vignju, virujte na rič,
Reklamira vodokotlić!
Pasali smo kroz Luku Uš
Po Hoberu se vadi luč.
Šegaju se i veli bori,
A česvina najboje gori.

Korčulani zlatna kito...

Pasali smo kroz otel Park,
Tamo van je sve veći mrak.
Nima gužve od turisti,
Direturi uvik isti.
Pasali smo kroz Burbon strit
Tamo se sad prodaje "šit",
Hašiš, Trava , tu se nađe
Za starije i najmlađe.

Korčulani zlatna kito...

Pasali smo priko rive,
Od kadene do peškarije,
Parkiranju su našli lika:
Jedna ura - litra mlika.
Moderna je peškarija,
Puno mista, friška arija.
Rotonda parking od vilani
A na grobje Korčulani!

Korčulani zlatna kito...

Pasali smo priko dvora
Već štufani od izbora.
Od izbora i stranaka,
Od skandeli, sastanaka.
Pasali smo priko Grada
Misto Vas svak sad tu vlada.
Ko to pije, ko to plaća?
Ko će nas oprat od maća?

Korčulani zlatna kito...

I sport nan se je rasklima
Nezna kud će sa soldima.
Općina mu puno daje
Svoje neće, hoće vlaje.
Poglavarstvo ima mota
Za gradit zog od balota
Gradidu hi na sve strane
A dvorane i ceste rumbane.

Korčulani zlatna kito...

Gradu smo jedva vladu našli,
Koalicije sve obašli!
Suradnja nije bez veze:
Hotelsko skupa i HDZ-e!
Sad će in boje posla poć,
U Korčulu veliki soldi doć:
Kupit će hi banka neka,
Dejan il’ možda Sutjeska!

Korčulani zlatna kito…

U Borku park je ko pupica
Od maški i pasjih guzica.
Posikli stabla, ostavili mrak:
Figura kako Central park!
Sad se zove "Roza fiori"
Pišina po njemu žubori!
To naš Kotar Grad lustraje,
Jadni mi ako potraje!

Korčulani zlatna kito...

I Marini je prazna duša,
Svu je Gozdeki operuša.
Sad je tamo nova moda:
Veži auto misto broda.
U muzej se činidu skice
Za sredit štrade i ulice.
Ona će sve to isplanirat,
Za Plokatu asfaltirat.

Korčulani zlatna kito...

Za Godišnjak ima para,
Napisan je s puno dara.
Drugi neka platu sami
Zato što su Korčulani!
A za njoj učinit mista
U kontejner knjiga trista,
Neka cili svit sad vidi:
Što ne vaja a što vridi.

Korčulani zlatna kito...

Došli smo iz Inkobroda
Nima ni slike od broda,
Sad runjaju i dretu lim:
Kutle onamo, Kutle sim.
Od Gradine je osta šćuk,
Di su Marke? Zašto je muk?!
Medijator nan nudi bonbone
Ni ni čudo kad smo mone.

Korčulani zlatna kito...

I kroz Kalac smo pasali,
Na retaje nabasali:
Nima tamo ni pinceta
A kamo li koja riceta.
Sad će nan prodat i Arsenal,
Kampanel, Punat, Puntin, Feral
Torjun i Zakrjan će prodat
Gradski oci i Potestat.

Korčulani zlatna kito...
Sva srića tu su naše stranke
Da možemo hodit na sastanke.
Da možemo se boje svadit,
Grad do kraja disvat, razbit.
Sami sebi kuhamo kašu,
Zapustili mladost našu.
Ne balaju, ne pivaju,
Ne ženu se nit’ udaju.

Korčulani zlatna kito...

U Zagrebu Klub Korčulana
Ufanje naše izvana,
Misto da brigaju za svoj Grad
Kad dođu po Korčuli činu gad.
Sačuvaj Bože od Kluba tog,
Što prodaje za sviću rog,
Vel’ke planove oni nan kroju,
A neznaju ni kol’ko hi je na broju!

Korčulani zlatna kito...

Korčulani zlatna kito
Ni van ovo potrebito!
Vazeli su van i Morešku
A "Kanjac" ni ni za ješku.
Korčulani, zlatna kito
Čestito van mlado lito!
Ijte, pijte - ne pizdite,
Međusobon se pomirite.

Korčulani zlatna kito...

Godina je prošla Stara,
Uzdiše nam bolno raja.
Patriot je uz bogat stol,
Siromah guli kumpir svoj!
Godina je prošla Stara,

 

Otvorimo Novoj vrata!
Sve smo potrošili kune,
Zato imamo tajkune!

Korčulani zlatna kito...

Što nan nosi Mlado lito?
Skandeli je dosta bilo.
Kakvu imamo slobodu
Kada puku lađe tonu?
Što nan nosi Mlado lito?
Zar krađe ni dosta bilo?
Ko zna neka sad vodi Grad!
Nek’ živi poštenje i rad!

Korčulani zlatna kito...

Što nan nosi Mlado lito?
Možda boje neg’ je bilo!
Nek’ dobri ljudi vode Grad,
Kojeg stvori vjera i rad!
Što nan nosi Mlado lito?
Možda gore neg’ je bilo!
Solada nikad dosta ni,
Bez posla bar stotine tri!

Korčulani zlatna kito...

Prid nama su zimski dani,
Da ne budu ko i lani:
Bez veselja i bez bala,
Bez Maškara i Krnovala.
Sad skupa svi zapivajmo,
Jedan drugom ruku dajmo,
Okrenimo se Korčuli
Svaki koji je još voli!
Korčulani zlatna kito,
Čestito Van Mlado lito!
Posli rata i nevoje,
Do godine bit će boje!

Korčulani zlatna kito
Čestito van mlado lito
Ijte pijte i pecite
I uvik se veselite!
Ijte pijte i pecite
I uvik se veselite!


Korčula, 31.12. 1998.

Back