GODIŠNJAK
2000

Uvodna riječ

 

Back to index

 

Str - 2

 

SADRŽAJ
Uvodna riječ
IN MEMORIAM
CIKAS (Cycas revoluta)
Kokojevica i Galija
Korčula
Usidreni škoji
Važnost biljnog svijeta za život na Zemlji
Zašto more svjetluca
Izreke
O korčulanskim lokvama i gambuziji
Povijest uzgoja vinove loze na otoku Korčuli
Egzotično drveće u korčulanskim vrtovima
Obični ili mediteranski čempres
Kapare u korčulanskom kamenu
Potrebno je progovoriti ili pisano s razlogom
Od zadnjeg izdanja našeg Godišnjaka prošlo je tri godine. Željeli smo imati kontinuitet, no nedostatak materijalnih sredstava ivažnost drugih projekata nas je spriječila. Udruga je radila, ne onako kako smo to mi željeli i zacrtali planom, već u puno manjem obimu. Mnogo je razloga za to. Najvažniji je po mom sudu što članstvo iskazano upisom u udrugu nije se odazivalo na akcije koje smo organizirali, a niti je imalo interesa pitati što ima novoga. Mogli bi kazati: U Korčuli ništa novo. Prvi zanos osnivanjem udruge je prošao i danas iako na popisu imamo 78 članova, samo manja grupa radi i učestvuje u raznim aktivnostima.

Ukratko će mo iznijeti naše aktivnosti od 1997 – 2000.
Sudjelovali smo aktivno u projektu "Korčula zdravi grad" kojeg je pokrenulo gradsko poglavarstvo. Nažalost poslije nekoliko sastanaka i konzultacija ovaj se projekt ugasio. Sa pokojnim prof. dr.Ivom Onofrijem održavali smo suradnju pri izradi projekata i od njega dobijali pomoć kako savjetima tako i u literaturi. Njegovi radovi u kojima se bavi florom i faunom našeg otoka ostati će sigurno vrijedna literatura za iduća pokoljenja. Kako smo uvijek željeli dobru suradnju sa školama to smo zajedno sa osnovnom školom "Petra Kanavelića" pokrenuli akciju čišćenja korčulanskih škoja. Ucenici OS Petra Kanavelica iz KorculeOdaziv djece bio je izvanredan, a ni naših članova nije bilo malo. S brodicom obašli smo škoje i u plastične vrečice skupili sav otpad. Na povratku otpad je iskrcan na rivu i bio je kao kulisa u ekološkom hepeningu, gdje su učenici izveli svoj program, te na simboličan način upozorili gradonačelnika na zagađivanje okoliša. U svakom slučaju treba istaknuti nastavnicu Ivicu Fabris koja je preko školske ekološke udruge animirala djecu, kao i ostale nastavnike za odličan program i edukaciju. Svakako se može, a ovo je bio najbolji primjer do sada.1997. imali smo redovnu skupštinu na kojoj su izabrani novi članovi izvršnog i nadzornog odbora te predsjednik udruge. Novi članovi izvršnog odbora su postali: Davor Kondenar, Danka Skokandić, Tonči Karaman, Milan Vojinović, Leda Curać i Katarina Vojvodić.  Za predsjednika udruge izabran je Neven Fazinić.

Povremeno smo dobijali od Komunalnog redarstva zapisnike o zagađivanju okoliša,  no moramo kazati da nikada nismo saznali dali su i takovi "zagađivači" kažnjeni, te što je poduzeto da se to više ne dogodi. Ako bi mi kao uduga morali biti dežurni policajci i raditi posao za koji postoje nadležne službe, onda bi i naša djelatnost trebala biti drugačije registrirana. Nadamo se da će po pitanju očuvanja okoliša biti više reda, te da će se krivci naći i primjereno kazniti. Kad smo obrađivali speleološke objekte otoka Korčule svim osnovnim i srednjim školama na otoku smo poslali video materijal kako bi ga mogli koristiti za edukaciju učenika i u nastavi. Znajući koliko malo učenici poznaju svoj otok ovime smo htjeli probuditi interes za prirodne vrijednosti otoka. Naši budući projekti kad ugledaju svjetlo dana biti će također upućeni svim školama.

Za svoj rad tražili smo donacije i pomoć mnogo puta, no rezultati su bili loši i to nas je sprječavalo da ostvarimo naše planove. Volonterski rad članova udruge je hvale vrijedan, no svaka akcija iziskuje i novčana sredstva, a prikupiti ih nije lako naročito u situaciji u kojoj se nalazi naš grad. Simbolična sredstva nisu bila dostatna za naše planove, pa je i rad udruge bar što se tiče akcija zamro. Pokušali smo preko ambasade republike Nizozemske i za to predali materijale, no nikada odgovora nismo dobili.

Ovdje moramo istaknuti posebno dobru suradnju sa Regionalnim centrom za zaštitu okoliša za srednju i istočnu Evropu iz Zagreba, čiji predstavnici su nas posjetili u Korčuli. Njihovom zaslugom javljamo se na natječaj kako bi došli do potrebne kompjutorske opreme. Kroz projekt #LO 7300 dobijamo kompjutor, a drugim sponzorstvom i sredstva za kupnju printera. Ova donacija nam je omogućila obradu podataka i način da sada možemo sami krenuti u složenije poslove obrade prirodnih vrijednosti otoka Korčule, stvarajući pri tom vrijednu banku podataka.

Otisli smo se do susjednog otoka Mljeta, snimivši pri tom video materijal o nacionalnom parku, kojeg smo prikazali na terasi hotela Korčula prigodno uz Dan zaštite čovjekova okoliša. Shodno novim naputcima i izmjenama zakona o udrugama morali smo izvršiti izmjenu našeg statuta,kao I izvršiti upis promjena u registar udruga.

Pod pokroviteljstvom turističke zajednice organizirali smo se zajedno sa djecom iz osnovne škole na uređenju našeg grada. Ovaj put bile su to odbačene gume za žvakanje na našem pločniku. Iako su pozivi otišli na adrese naših članova, odaziv je nažalost bio jako loš. Nekolicina članova udruge zajedno s djecom i njihovom nastavnicom učinila je isto dobar posao. Od ulaza u grad do katedrale očistili smo pločnik. Kamo sreće da ih više ne vidimo! Moramo ovdje zahvaliti sponzorima koji su pomogli da možemo učenike razveseliti sa sendvičima i obaveznom Coca Colom.

Na početku 1999. Raspisan je novi natječaj za dodjelu sredstava, pa smo se i mi javili za projekt #LO 7271 "Zelena karta otoka Korčule". Dugo nije bilo odgovora, pa smo smatrali da od tog nema ništa. Umeđuvremenu željeli smo okupiti članstvo na zajedničkom izletu, planiravši da krenemo do otočića Glavata i Lastovskih škoja. Nažalost vrijeme nas je izdalo i izlet nije mogao biti realiziran. Slijedeće subote krenuli smo malo bliže do uvale Orlanduše, no uz besplatan prijevoz jer troškove je snosila udruga odaziv je bio mali. Ovo je u stvari trebala biti nagrada članovima udruge, a i ostalim prijateljima kako bi se okupili ne samo na akcijama, već i na zajedničkom druženju.

U jesen 1999. dobili smo dugo očekivanu donaciju od Regionalnog centra za zaštitu okoliša iz Zagreba za projekt #LO7271 "Zelena karta otoka Korčule" u visini od 750 US$. Tako smo mogli krenuti u realizaciju projekta. Krajem siječnja mjeseca 2000. projekt je okvirno završen u obliku prototipa i kao takav je prihvaćen i pozitvno ocijenjen. Kako dobivena sredstva nisu bila dostatna da se u potpunosti uobliči cijela zamisao i obrade svi otočki lokaliteti i prirodne vrijednosti, to smo morali prekinuti rad. Obratili smo se za pomoć gradskom poglavarstvu i gradonačelniku dr. Anti Lakiću predočivši naš projekt na uvid. Ujedno prijavili smo se na natječaj kod Zagrebačke banke očekujući moguće povoljno rješenje. Znamo kakova je situacija u gradu Korčuli i da tu teško možemo naći sponzore, no ipak i naš je projekt visoko vrijedan za ovaj otok, pa smatramo da bi neka sredstva trebali i od gradskih vlasti dobiti.

Neven FazinicRezimirajući naš minuli rad i doprinos u očuvanju i promicanju okoliša smatramo da ekološka udruga i te kako ima svoje mjesto na našem otoku. Ako još k tome naši članovi shvate da članstvo u udruzi znači i biti aktivan, onda uz pomoć grada i naših ostalih sponzora možemo i nadalje raditi i stvarati. Koliko će mo u tome uspiti ovisit će o angažiranju članova udruge i želji i volji. Samo članstvo bez aktivnog ukjučivanja i rada neće donijeti rezultate te služiti svrsi s kojom je udruga utemeljena kao jedina organizirana ekološka udruga na otoku Korčuli. Naš udio će i nadalje biti rad na općem dobru očuvanja okoliša kroz edukaciju,razne aktivnosti i akcije, a posebno suradnja s osnovnom školom "Petra Kanavelića" u Korčuli.

Predsjednik izvršnog odbora udruge
NEVEN FAZINIĆ