GRAD KORČULA - Izbori za gradsko vijeće 15. svibnja 2005.

Lista

Stari grad

Hotel Marko Polo

Dom zdravlja

Pupnat

Kneža

Žrnovska Banja

Čara

Račišće

Žrnovo

Postrana

UKUPNO

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

DC

22

33

23

1

0

9

24

1

18

0

131

4.63%

2

HDZ - HSLS

187

126

121

102

14

55

137

141

78

33

994

35.14%

3

HSP

46

36

45

4

4

7

12

14

20

6

194

6.86%

4

HSU

12

20

13

3

0

4

2

1

5

5

65

2.30%

5

NGL - Čempres

51

75

51

14

2

7

4

3

6

2

215

7.60%

6

SDP - HSS - HNS

223

173

201

25

39

76

152

87

114

66

1156

40.86%

7

Zeleni HR

16

15

31

0

1

1

3

2

5

0

74

2.62%

Upisano

991

859

1002

294

95

351

571

414

534

247

5358

Glasovalo

557

478

485

149

60

159

334

249

246

112

2829

52.80%

 

Sastav gradskog vijeća:
HDZ - Lovre Botica, Josip Podbevšek, Jakov Belić, Sretan Tvrdeić, Mato Cebalo
HSLS - Vicko Ivančević
HSP - Marinko Pažin
NGL Čempres - Dušan Kalogjera
SDP - Mirko Duhović, Aljoša Milat, Franica Matić - Šain, Davor Penić
HSS - Marko Skokandić, Frano Skokandić
HNS - Robert Lučić