IZBORI ZA VIJEĆA GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA
21. veljače 1999.

REZULTATI

 

Ukupno

Glasalo

HDZ

HSP

LISTA

HSS

NEZ

NIL

GK Sveti Antun

1010

419

160

59

191

9

GK Stari Grad

1777

827

305

52

460

10

MO Žrnovo

713

293

107

104

77

5

MO Postrana

282

120

65

51

4

MO Račišće

400

277

100

160

17

MO Pupnat

402

215

137

59

19

MO Čara

500

345

186

131

21

7

 

5084

2496

1060

111

1156

21

77

71

Izborni rezultat za grad Korculu

Izborni rezultat za okolna mjesta

 

IZABRANI VIJEĆNICI

GK Sveti Antun

HDZ - Lovre Botica, Marina Hajdić, Petar Botica - Troje,
HSP - Stanko Šutalo,
LISTA - Tonči Žuvela, Nedjeljko Džaja, Mario Milat

GK Stari Grad

HDZ - Andro Denoble, Stanka Kraljević, Ante - Tonči Baždarić,
LISTA - Aljoša Milat, Smiljana Matijaca, Neven Fazinić, Sergije Vilović, Žarko Klisura, Miho Drušković

MO Žrnovo

HDZ - Dragomir Trogrlić, Antun Grbin, Jakov Belić, Frano Jeričević,
NEZ - Marko Bakarić, Mirko Matulović,
LISTA - Abel Brčić, Nives Matulović, Emil Brčić

MO Postrana

HDZ - Marin Curać Raškić, Franjo Didović, Antun Šain,
LISTA - Ante Šegedin Drna, Stela Šegedin

MO Račišće

HDZ - Matko Franić, Marija - Jadranka Drušković,
LISTA - Petar Radaić, Jakša Silić, Anka Stanojević

MO Pupnat

HDZ - Branko Farac, Antun Stanišić, Marko Farac, Kristo Radovanović,
LISTA - Ivica Šain

MO Čara

HDZ - Sreten Tvrdeić, Vicko Krajančić, Kuzma Tomić, Branimir Krajančić,
LISTA - dr. Davor Penić, Luka Tasovac, Marina Šain