Izbori za skupštinu Dubrovačko - neretvanske županije
11. listopada 1998.


Kako su glasovali Korčulani
(Čara, Pupnat, Žrnovo, Korčula, Račišće)
Rezultati po stranačkim listama
BIRAČKA MJESTA

HDZ

HKDU

HNS

HPS

HSNZ

HSP

HSP-1861

LS

HSS

HSLS

NEZ. L

SDP

Bratska Sloga, Žrnovo

56

1

3

2

0

17

3

18

34

13

1

49

Socij, Žrnovo

90

5

6

3

2

24

4

21

34

15

6

88

Čara

95

6

2

4

1

54

13

6

30

5

1

109

Račišće

89

3

4

2

0

7

2

4

7

13

6

125

Pupnat

142

3

2

4

1

9

0

2

11

12

3

25

Kneže

14

0

0

2

0

8

1

1

4

4

4

17

Žrnovska banja

23

2

3

2

0

3

1

10

7

10

3

40

Strećica, Korčula

22

0

0

1

0

9

0

6

6

11

2

50

Dom zdravlja, Korčula

119

9

17

11

0

51

7

40

47

29

21

176

Marko Polo, Korčila

125

13

5

7

2

41

2

39

32

31

29

201

Stari Grad, Korčula

198

18

12

5

3

33

4

45

28

28

23

171

UKUPNO:

973

60

54

43

9

256

37

192

240

171

99

1,051

Udio:

29.74%

1.83%

1.65%

1.31%

0.28%

7.82%

1.13%

5.87%

7.33%

5.23%

3.03%

32.12%

Uporedni rezultati izbori 1997 - 1998

(1) - Desne stranke: HSP, HSP-1981, HPS
(2) - Stranke centra:  HSS, HSLS, LS, HKDU, HNS, HSNZ

Rezultati za izbornu jedinicu
BIRAČKA MJESTA

Damir Batistić HDZ

Mirko Duhović SDP

Branko Krstičević HPS

Gordan Matijašević HSP

Dubravko Zlosilo HSNZ

Bratska Sloga, Žrnovo

50

125

2

20

0

Socij, Žrnovo

82

192

3

12

1

Čara

110

159

7

55

1

Račišće

85

155

4

13

0

Pupnat

141

58

1

8

5

Kneže

13

30

2

10

0

Žrnovska banja

23

76

3

3

1

Strećica, Korčula

26

73

0

5

1

Dom zdravlja, Korčula

130

334

15

45

2

Marko Polo, Korčula

127

350

5

38

5

Stari Grad, Korčula

207

327

3

29

4

UKUPNO:

994

1,879

45

238

20

Udio:

30.38%

57.43%

1.38%

7.27%

0.61%

Uporedni rezultati za izbore 1997 - 1998
 
Ukupni rezultati za županiju
STRANAČKE LISTE

Stranka

Glasovi

Udio

Broj
madnata

HDZ

20712

33.15%

12

HKDU

1256

2.01%

HNS

850

1.36%

HPS

1630

2.61%

HSS

11692

18.72%

6

HSLS

3673

5.88%

2

HSNZ

324

0.52%

HSP

2938

4.70%

HSP-1861

774

1.24%

LS

3136

5.02%

1

NEZ. LISTA

3579

5.73%

2

SDP

11907

19.06%

7

 

SKUPŠTINA - UKUPNO

Stranka

Broj mandata

HDZ

13

SDP

10

HSS

10

HSLS

3

LS

2

NEZ. LISTA

2

UKUPNO

40