7. ožujka - osuđen Krnoval

Evo kako je Visoki sud danas popodne, na glavnom trgu u Korčuli, pred monoštvom omaškaranih i onih drugih građana, kojim je predsjedavala njegova ekselencija, sudac akademik i doktor pravnih nauka Dr. pr. iur. Antonijus von Rauben, optužbi krnovala za njegove grihe. Suđenje je kao i obično, bilo fer i pošteno a uhićenik se nije mogao branit sa slobode jer ni on Jambo.
mas_fani.jpg (13840 bytes)

Kriv je:

Hm!KrajKraj od MoreskeCrna Bula

Sve je ovo on kriv ...
Obrana mu, uza svu iscrpnu argumentaciju i iznošenje činjenica, ni pomogla, završi je u ognju na Rampadi, istočnom dijelu grada.