> Logo
FOLKLORNO DRUŠTVO
"KUMPANIJA" - VELA LUKA

VU Kumpanija Vela Luka 1903. godine

Kako je sve počelo
sve je počelo od slike iz 1903. godine. Sliku je 1965. godine Ante Musa Kovač dao Ratu Novaku u Zadar da je poveća. Imena svih na slici je 1968. na pitanje Ivana Šeparović Imbre , dao Mici Šantić. Početkom 2000. godine Želimir Maričić Kiže posjećuje potomke svih zabilježenih osoba sa slike. Svi potomci imaju barem sačuvanu sliku, detalj nošnje ili sablju. Kod Obitelji Ambroza Bačića Baćac sačuvana je cijela nošnja stara oko 160 godina. Unuk pok. Augustina Padovana sjeća se kako je dida znao pokazivati i plesati po dvoru. Posljednja sjećanja sežu iz 1926. godine kad se je izgleda Kumpanija posljednji put izvodila na Lučici prigodom posvete sokolskog barjaka. 16. svibnja 2000. godine prvi je sastanak "Inicijativnog odbora za obnavljanje veloluške kumpanije". Početak aktivnosti predviđao se oko 1. listopada, a prvi nastup na Dan Općine - Blagdan sv. Josipa 2001. godine.

Istraživanje prof. Zvonka Maričića
Događaj se zbio 2. kolovoza 1846. godine a opisao ga je 1852. gdine u svojoj knjizi o Veloj Luci ugledni blaćanin (1846. sindik) Nikola Ostojić. Toga dana je iz Vele Luke u Blato došla povorka staraca na konjima, da prati biskupa i k tomu pješice skup "kumpanija" - mladića obučenih u staroj narodnoj nošnji oboružanih puškama i mačevima sa zastavom i bubnjem. U Veloj Luci biskup je blagoslovio kamen temeljac za izgradnju nove crkve u Veloj Luci, a ..."po doličnoj okrepi, biskup se privolio molbi sindika, da ide gledati na Lučici ples po starom običaju izveden od takozvane 'kumpanije'. Izvađali su ga veoma lijepo gori spomenuti mladići pod vodstvom Ivana Oreba, pristava seoskog glavara. Iako je taj Oreb imao 66 godina, ipak je izveo svoju ulogu kapetana uz veliko odobravanje."  Ovo je prvi opis velolučke kumpanije. Je li se ona izvodila i ranije, ne može se sa sigurnošću tvrditi. Međutim, ima naznaka. Na to upućuje podataka iz službenog spisa što ga je blatski plovan don Frano Franulović uputio francuskom zapovjedniku Blata 1808. godine: "...o škodljivim prilikama u Blatu i Veloj Luci tražeći da se plesovi ne vrše u svečane dane pred crkvom, jer topot nogu i svirka mišnjica odvraćaju od pobožnosti one koji su u crkvi." U člancima iz onodobnog tiska ima navoda koji govore da se Kumpanija izvodila 1876. godine prigodom uvođenja u službu novog župnika don Frana Cetinića.

VU Kumpanija Vela Luka 2001. godine

 

Program na Dan Općine, blagdan sv. Josipa 19.03.2001.
18. ožujka 2001. u 17:15 sati, u župnoj crkvi sv. Josipa, biskup hvarsko-viški Slobodan Štambuk blagoslovio je kumpanjole i tom prigodom održao kratku propovijed. Nakon blagoslova kumpanjoli su zajedno sa Narodnom glazbom izveli mimohod preko Rive, zaustavili se na Lučici i izveli plesnu figuru "Pozdrav". 19. ožujka 2001. kumpanjoli učestvuju u procesiji prigodom blagdana sv. Josipa i prisustvuju svečanoj sv. misi. Istoga dana u popodnevnim satima izvedena je prigodni program (klape, folklor) i obnovljena luška kumpanija. Na kraju se plesao "Tanac.

Kako dalje?
Kumpanija je obnovljena i odrasla pod okriljem Folklorne skupine "Mafrina", Kulturno-umjetničkog društva "Hum". Inicijativni odbor se jednoglasno složio da nema odvajanja folklorne baštine na dva dijela, da su mafrinaši i kumpanjoli nedjeljiva cjelina, i da treba formirati jedinstvenu udrugu koja će čuvati i obnavljati folklorno nasljeđe Vele Luke, što je i učinjeno  7. lipnja 2001. osnivanjem Folklornog društva "Kumpanija" - Vela Luka.

Spisak Kumpanjola

1. Jadranko Oreb, kapetan
2. Damir Antunović, barjaktar
3. Aljoša Padovan, serdar
4. Hrvoje Marinović, mišnjičar
5. Ivan Bajat, bubnjar
6. Mario Dragojević, kumpanjol
7. Dado Mirošević, kumpanjol
8. Zoran Mirošević, kumpanjol
9. Anito Tabain, kumpanjol
10. Gorki Mirošević, kumpanjol
11. Ante Vidulić, kumpanjol
12. Ivica Cetinić, kumpanjol
13. Ante Žuvela, kumpanjol
14. Romi Oreb, kumpanjol
15. Nikola Prižmić, kumpanjol
16. Stipe Kinđerski, kumpanjol
17. Vladimir Barčot, kumpanjol
18. Goran Šeparović, kumpanjol
19. Željko Bačić, kumpanjol
20. Želimir Maričić, kapular

Otvoreni smo za sve prijedloge i inicijative, koje možete uputiti na adresu tajnice društva

gđa. Tanja Vučetić
F.D. "Kumpanija"
n/r Tanja Vučetić
20270 Vela Luka - HR
e-mail tatjana.vucetic@du.tel.hr

Back