Denis BERKOVIĆ rođen je 1955. godine u Splitu, danas živi i radi u Veloj Luci. Slikarstvom se bavi od 70' godina prošlog stoljeća, kada je 1972. izložio svoje prve radove na Međunarodom susretu likovnih umjetnika u Veloj Luci. Od 2012. godine član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) - Dubrovnik.

Samostalno je izlagao

1978 - Vela Luka
1979 - Klub tribine mladih - Split
1984 - Glaerija Kolarčevog univerziteta Beograd
1985 - Centar za kulturu Olga Petrov Pančevo
1994 - Galerija Centra z akulturu Vela Luka
2003 - Galerija Centra za kulturu Vela Luka
2007 - Crkvica sv. Križa u polju u Lumbardi
2008 - Galerija 3Volta Lumbarda
2011 - Galerija moderne i suvremene umjetnosti Vela Luka
2011 - Galerija Blato
2013 - Galerija Centra za kulturu Korčula

U sklopu grupe anonimni kolektiv
(Dobri Markov, Aldo Mirošević, Denis Berković) izlaže

1980., 1981. i 1982. u galeriji Centra za kulturu Vela Luka.
1987 u galeriji Studentskog kulturnog centra Beograd.

Skupne izložbe

1972 - Treći međunarodni susret umjetnika Vela Luka
1981 - Četvrti otvoreni oktobarski salon Beograd
2002 - Hrvatski konzulat Stuttgart
2007 - Mannheim