IVAN JURJEVIĆ KNEZ - WEB EXHIBITION

Korcula.net  >  Art & Culture  >  Ivan Jurjević KNEZ  >  O autoru

Pogled kroz prozor galerije

SELO MOJE

Lumbardo, Lumbardo, selo moje malo,
ko god te je vidi, u srcu mu ostalo.
rastrlo se po brežuljcim,
i pod strane oko polja ravna,
sa kućicama malim,
od kamena isklesana.

More te okruži sa uvalama blagim,
a otočje malo taj vidik krasi.
Sa sjevera preko mora diglo se je uvis
brdo silno, ko stražar stoji mirno.

Pjeskovito polje vinogradi krase,
a njihovo vino Grk se zvaše.
Ima boju zlata, kad ga piješ osjetiš
se slavan. Na daleko pronilo mu se ime,
pjevat moraš kad ga piješ.

Pjeskovite plaže na sve strane,
za turizam dušu dale.
Iza rata turizam se širi, blago onom
ko unaprijed živi.