Vernakular - domaćeg jezika sela Čare, Korčula

(Napisao: gosp. Marko Marelić -  S. Francisco - USA)
--> Marko Marelić osobna stranica


Kratka Historija

Selo Čara se bilježi jedno od najstarijih sela otoka Korčule, Dalmacije, kako to već razumijemo iz starih Grčkih i Latinskih historičkih knjiga. Za posjedovanje i čitanje takovih knjiga, treba da znadeš njihov jezik i što ove pišu. U starim Grčkim knjigama koje je posjedovao profesor history Dr. G. Karavolos, Grk, na jednom Hrvatskom picnic u Cupertino, Californija 1970-tih godina sam diskutirao sa njim. Vidio sam njegove knjige što na Grčkom jeziku pišu. U njegovim knjigama spominje ime otoka Kepkupa Melaiva ili Korcyra Nigra – Korčula. U istoj Grčkoj knjigi spominje G. “XAPA” izgovarajući “HARA” t.j. današnjo ime Čara. Takodjer, na Latinskom jeziku L. “CHARA” što se izgovara “KARA”, je ime Čara. Oba imena u Grčkom i Latinskom jeziku se vežu jedan sa drugim. Pogledati riječi iz 1927. dictionary sa više od 3000 stranica riječi koja teži 7-1/2 kg. koju posjedujem, a koje slijede.

Takodjer, piše da je Illyrsko ime Čare “HARA” čiji je izgovor isti je kao G. “HARA” – “XAPA”. Pokazuje da je ime današnje Korčule Grčki Kepkupa (izgovara se Kerkura Melaiva). Takodjer, ja posjedujem Grčke i Latinske dictionary koje isto tako potvrdjuju. Pored toga, da je selo Čara – “XAPA” - na otoku Kepkupa, na predjelu Dalmacije. Iz mnogo razno nacionalnih knjiga historije svijeta, uključujući Grčke i Latinske, razumijemo da je nekad današnja Dalmacija bila dio Illyricum. Poslije mnogih napada od Siriaco, Grka i Latina i povremenih okupacija, Korčula je bila okupirana od Grka u petom i četvrtom vijeku B.C., kao i drugi otoci pored nje. Više toga, obala Crnog Mora, Sicilije i drugih djelova na Mediteranu. Poslije, Latini od 168 -167 B.C. zauzevši čitavu Dalmaciju i razne djelove srednjeg istoka. Iste Grčke knjige pišu da je Illyrski Korčula zvana “KARKAR” i bila centar Illyrskih robova za čitavu Dalmaciju a “HARA” t.j. Čara logor tih robova.

Nepravilno je što se u Zborniku Čare navodi da ime Čare proizlazi od imena Cotiara. Čara je postojala od 400 godina prije naše ere. Takodjer, da se je ime Čare zvalo imenima: (vidi stranu 174, Zbornik Čare, 1999. što je ne samo smiješno ali i glupo.) Vidi knjigu Korčulanska Biskupija 1300.-1830. dio pisan na Latinskom jeziku gdje se raspravljaju poslovi sela Čare i zovu je “XARAE”, što znači Čare a ne “XARA”, pošto riječ “XARA i XARAE” su dva različita naglaska. U Grčkome jeziku slovo “P” znači Latinski “R”. Vidi stranu 382. do 388. Takodjer, vidi stranu 362. treći paragraf koji na Latinskom objašnjava ime Korčule na Grčkom, Latinskom, Illyrskom, Syriaco, Liburnis, Porphirogenito ime Korčule. Vidi moju mapu “Welcome to the Island of Korčula gdje isto pokazuje kao i na Latinskom jeziku u knjizi Korčulanska Biskupija razna imena otoka historičke Korčule.

 

 

 

Od godine 168-167 B.C. Latini su bili gospodari Dalmacije i za par vijekova vladali i imali kolonije koje su se povremeno protivile Latinskoj upravi. Poslije, Italijom i Dalmacijom su zavladali Visigoti, Ostrogoti, Lombardi, Franci i drugi koji su vladali sve do dolaska Slavena. Svaka nacija koja je vladala Korčulom od početka Illyricum – Dalmacija, je u Čari ostavila svoje riječi u narodu i to potpuno iskrivljenih ma bilo od kojeg osvajača. Poslije, kada su Slavenska plemena pod pritiskom Huna i Avara doselili do Dunava i napokom Hrvati do kraja južne Dalmacije, oni su donjeli njihov južno Slavenski jezik. U Dalmaciji je palo na 70% pučanstva, nakom što su 30% napustili za Albaniju. Dalmacija je bila heterogena t.j. raznovrsna i raznonarodno nastanjena, pomješana Illyrima, Latinima, Grcima, Njemcima i Židovima te je svatka grupa ostavila svoj materinski jezik. Današnja Čara je poprimila dosta iskrivljeni Latinskih riječi kao i drugih a pogotovo odkad su Venecijani u 11. stoljeću zauzeli dalmatinske otoke. S time je čarski narod poprimio Italijanske iskrivljene riječi koje su i ostale takove do dana današnjeg.

U Europi se je pojavio vernakular u 15. i 16. vijeku i to u Francuskoj, Španjolskoj i drugim sjevernim državicama, od kojih su neki poprimili vernakular kao nacionalni jezik. Francuska je imala poteškoća u jezičnosti, sjeverna Francuska je imala jedan jezik, dosta različit negoli jug. Medjutim, Italija je imala isto različite vernakulara, tako da Sicilijani, Genovezi, Monte Pijanezi, i Tuskani se nisu mogli razumiti. Ovo se je sve odigravalo u 15. i 16. stoljeću. Onda je Dante sa velikom mukom uspostavio “lingua Tuscana” kao i Italijanski službeni jezik. Ali, ovo se nije potpuno ostvarilo do početka 18th stoljeća, kad je čitava Italija prihvatila kao nacionalni jezik “lingua Tuscana.”

Ovo što se je odigralo u 15. i 16. vijeku kod Europskih nacija, nije bio niti mačji kašal prama Dalmatinskom slučaju, čiji vokabular postoji od 150 godina prije naše ere. Zato, ja hoću da objasnim kako je i kojim razlogom postao Čarski vernakular t.j. čarski narodni jezik koji niže slijedi.

Čarske domaće riči, Adobe pdf file --> Carski_vernacular.pdf

 


Compiled by Marko Marelich
Retired Mechanical Engineer
San Francisco, California USA
April 20, 2006.