Ivan Antun Marija Cebalo
(Žrnovo, 1738. - Zadar, 1814)

U dominikanski red ušao je u gradu Korčuli g. 1759. obavivši u matičnom samostanu godinu novicijata. 28. listopada 1760. službeno je asigniran u Zadar, da na Generalnom učilištu studira filozofiju. Dana 17. studenog 1760., pred osmeročlanom komisijom položio je ispit iz prve godine filozofije i postigao 39 od 40 mogućih bodova.

Budući da je bio vrlo nadaren, Cebalo je već sljedeće godine, pod ravnanjem profesora Hijacinta Petkovića, izradio i 3. lipnja 1761. u crkvi javno obranio svoje filozofske teze koje je objavio pod naslovom Theses philosophicae, quas ad mentem Angelici Praeceptoris et quinti Ecclesiae Dotoris Divi Thomae Aquinatis publice disputandas exhibet Fr. Jo. Antonius Maria Cebalo de Dalmatia, Ordinis Praedicatorum facta cuique Professori post tertium cintra quam lubuerit dicendi facultate. Venetiis, Typis Antonii Zatta MDCCLXI.
Ispite treće godine filozofije položio je 22. rujna 1763. pred šesteročlanom komisijom te postigao 29 od 30 mogućih bodova. Budući da je 1762. navršio 24 godine, 24 lipnja iste godine provincijalno vijeće se suglasilo s tim da on primi svećeničko ređenje.

U želji da svoje studije okruni doktorskim naslovom Cebalo je 3. srpnja 1764. položio prijemni ispit za upis na formalni (viši) tečaj iz teologije na međunarodnom Zavodu Sv. Tome Akvinskoga u Rimu. Tu nije dugo ostao, vratio se u Zadar, gdje je 6. listopada 1767, na Generalnom učilištu uspješno položio ispit za lektorski naslov iz filozofije i teologije. Dana 12. listopada 1767. postavljen je za profesora filozofije u Trogiru.

Dopuštenjem vrhovnog poglavara Reda, 27. lipnja 1772., imenovan je učiteljem studenata Generalnog učilišta za sljedeće dvije godine. Obavivši uspješno tu službu, bio je na molbu provincijalnog kapitula, 10 srpnja 1775. proglašen bakalaureusom, a 22. listopada iste godine general Reda ga je postavio za redovnog bakalaureusa Generalnog učilišta u Zadru za sljedeće dvije godine. Na traženje zadarskog nadbiskupa Ivana Krčane, 29. studenog 1776. imenovan je profesorom teologije za klerike "Ilirskog" sjemeništa u Zadru. Godine 1782. obavljao je službu vojnog kapelana trogirske tvrđave, što pretpostavlja da je neko vrijeme bio asigniran trogirskom samostanu. Čini se da nije dugo obavljao tu dužnost, jer je već 10. lipnja 1785. provincijalni kapitul zatražio od vrhovne uprave Reda da ga imenuje rektorom Generalnog učilišta u Zadru. Istovremeno je 1783., provincijalni kapitul zatražio od vrhovne uprave Reda, njegovo promaknuće u magistra teologije, navevši u molbi da je on u Generalnom učilištu obavljao službu učitelja studija i redovnog bakalaureusa, da je uspješno propovjedao u raznim dalmatinskim gradovima i predavao moralnu teologiju u Nadbiskupskom sjemeništu u Zadru.

Nešto kasnije, 9. lipnja 1791. izabran je za provincijala. Tu je službu obavljao do 23. prosinca 1792. Za vrijeme dok je predsjedao provincijalnom kapitulu u Starom Gradu na Hvaru, 9. srpnja 1791. objavljeno je svečano pismo generala Reda, Baltahasara de Quińonesa kojim ga je promaknuo u magistra teologije, na mjesto preminulog magistra Ivana Krstitelja Karmelića.

Pad Mletačke republike i dolazak Francuza zatekli su ga u Zadru. Nakon ukinuća samostana i Generalnog učilišta, 15. studenog 1808. imenovan je katehetom u Zadru.

Cebalo je bio zadnji inkvizitor u Zadru prije konačnog ukinuća te službe. Umro je 18. listopada 1814.  Provincijalni kapitul održan od 24. do 28. kolovoza 1815. u samostanu sv. Križa na otoku Čiovu, izvješćujući o njegovoj smrti, kaže da se Cebalo odlikovao razboritošću, učenošću i pobožnošću. Napsiao je Historia Provinciae Dalmatiae, koja je ostala u rukopisu. Njome su se poslužili Jakov Coletti za Martyrologium Illyricum i D. Farlati za Illyricum sacrum.

Back to index


Tekst prenjet iz knjige: Pet stoljeća dominikanske nazočnosti u Korčuli 1498. - 1998.   Autor: Stjepan Krasić, str. 172 - 175. Izdavač: Hrvatska dominikanska provincija i Nakladni zavod Globus - Zagreb 1998. U istoj knjizi na str. 201, autor navodi da je od 1. studenog 1781. Ivan Antun Cebalo izabran za priora samostana sv. Nikole u Korčuli. Tu dužnost obnašao je do početka 1785. godine.

Knjiga se može nabaviti direktno od izdavača: Dominikanski samostan, Kontakova 1, 10000 Zagreb - Hrvatska. Internet: http://www.dominikanci.hr