Korcula.NET > History, art and culture >  don Nikola Batistić


don. Nikola Batistić
(Žrnovo 1.6.1846. - Žrnovo 28.8.1929.)

don. Nikola BatisticKlasični filolog i vjerski pisac. Osnovnu školu završio je u Žrnovu (1852. - 1856.), isusovačku gimnaziju u Dubrovniku (1864.), studij teologije u Zadru (1870.).

Postao je župnik u Žrnovu (1871.), i istodobno obavljao crkvenu službu u Pupnatu. Zatim je upravitelj župe u Trpnju (1873.) odakle odlazi u Beč, gdje završava slavistiku i klasičnu filologiju (1877.). Bio je profesor gimnazije u Dubrovniku, upravitelj interne gimnazije u Splitu, kateheta u Zadru i u učiteljskoj školi u Arbanasima.

Isticao se kao poznavatelj klasične filologije, kulturni radnik, pisac i rodoljub, te je nekoliko puta bio kandidiran za narodnog zastupnika. Nakon umirovljenja 1909. odlazi u Beč i postaje lektor školskih knjiga u Ministarstvu prosvjete. To mu je omogućilo sudijski boravak u Grčkoj, gdje se usavršio u starogrčkom. Poslije sloma Austro-ugarske Monarhije vraća se u domovinu. Bio je na dužnosti ravnatelja franjevačke gimnazije na Badiji. Posljednje godine života proveo je u rodnom Žrnovu.  1911. godine, prigodom jednog od svojih redovitih posjeta Žrnovu, osnovao je čitaonicu "Bratska Sloga", koja djeluje do danas. Papa mu je dodijelio titulu monsignora.

Don Nikola. je u narodnom desetercu opjevao živote svetaca, a pisao je pjesme na latinskom, grčkom, talijanskom i njemačkom. Ogledao se i u proznom stvaralaštvu. Studijom La Nekyia, filološkom analizom jednog poglavja Odiseje, pokazao je dobro znanje grčkog jezika i kulture. Njome je izazvao pažnju klasičnih filologa te dobio pismeno priznanje britanskog državnika W. E. Gladstonea. Prigodne pjesme, filološke članke i folklorističke prinose objavio je u raznim publikacijama.