IVAN VIDAL
.. ili opis poslova gradskog blagajnika u 16. st. u gradu Korčuli (poučno za današnju lokalnu vlast)

Velik dio svog života Vidal je proveo u službi svog grada Korčule i to kao gradski blagajnik. Vidalu je vođenje gradske blagajne povjereno prvog svibnja 1556. godine, drugi put 1558., a izgleda da je taj posao obavljao valjano i poslovno vrlo uspješno sve do svoje smrti 1570. godine. Uz posao gradskog blagajnika Vidal je na korčuli obavljao i druge dužnosti, tako je obnašao funkcije poslovnog zastupnika, gradskog pisara, višeg gradskog suca, procjenitelja žitarica, govornika, pisara i slično. Teško je opisati sva zaduženja koja je Vidal obnašao u Korčuli, no da bismo istaknuli njegovu vještinu, ... nabrojit ćemo samo neke od njegovih brojnih poslova i zaduženja.

Kao gradski blagajnik Vidal je vodio brigu o svim dažbinama i izdacima gradske uprave, plaćao gradske činovnike, kneza, gradske čistače, vojnike, trgovce, nabavljao papir za pisare, plaćao tumače stranih jezika, brinuo o ishrani najamnih radnika i mornara, opskrbljivao korčulansku galiju za njena patroliranja kanalom i dalje, sve do neretljanske obale. Vodio je brigu o sazivanju vijećnika, evidentirao i bilježio sastanke vijeća, brinuo se za popravke gradskih zidina i kuća, uključujući i palače lokalnih plemića. Često je u potrazi za hranom i namirnicama, procjeni žita ili ubiru dažbina, putovao po otoku od Korčule do Vele Luke. Bio je na neki način i gradski obavještajac, jer je bio zadužen za praćenje i kretanje turskih galija diljem Jadrana a preko svojih doušnika sakupljao je vijesti o kretanju gusara, koji su se često znali okomiti na Korčulu. Bio je posrednik između gradskog poglavarstva i Mletačke Republike, a ponekad je za potrebe grada znao otići u diplomatske misije kao u Mletke tako i do Zadra, Šibenika ili Dubrovnika. Isplaćivao je gradske istaknutije žitelje, gradskog kneza, suce, oficire, lječnika pa čak i navijača gradskog sata. Bio je jednom riječju dobi duh Korčule, kojoj je odano služio do kraja života. ....

iz Književne baštine otoka Korčule, portreti i analize, Goran Kalogjera, Rijeka 1994. god. Ivan Vidal, str. 90.