FRANO KRŠINIĆ
1897–1982

Kipar Frano Krsinic u ateljeu.
Klesanje Velikog budjenja ..
Budjenje, mramor Majka doji dijete, mramor Meditacija, mramor
Back