The island of KORCULA - Welcome!

Korcula.NET > Places on the island - Zrnovo - Kumpanija u Žrnovu - Sičenje vola
Sičenje vola u kumpaniji

Posli moštre dorenu vola na pijacu. I danas postoju dvi rupe kod maloga koštila na istočnu stranu di bi se bilo učinilo žbare za usić vola. To bi bila dva bokuna drva uvučena u ove rope., a na jedno 70 centimetara od zemje bi bila zabijena pričnica, na koju bi se napoža vrat od vola. Za roge od vola bi bi vezan konop i na temu konopu stanu četiri čovika i potežu ga da ne bi vol uteka. A jedan pristupi prid glavu vola i sa rukama ćapa roge.

Vojvoda, Marin Curac Raskic

Tada se na ulazu od pijace pojavi vojvoda u biloj robi sa nakitom, a za njin neka ženska od njegove svojte. Žena, sestra, nevista ili ćer mu donese mač zamotan u robi ispod traverse, a to zato, jerbo se govorilo da mač tuka dobro naoštrit i otkako ga se naoštri, da va stat atento, da ga ko nebi pasa lemunom, jerbo mač nebi dobro posika vola, jerbo bi mu sok od lemuna smeta. Kad bi ova ženska došla i donila mač, dala bi ga vojvodi i rekla bi mu;

- neka ti bude srića i nemoj se pripast!

On bi ćapa mač i iša prid kraja i reka:

O moj kralju velečasni,
Ja se sada klanjem vami
I svon gospodi previsokon
(pokloni se prema kralju onda desno i livo)
Koja sidi pored tobon.
Dopušća li vaša vlada
Da se siče volu glava?

Kraj se digne na noge i govori;

Ja dopušćan dobrovoljno,
Nek ti bude zadovojno.

Odma posli ovega kad je dobi vojvoda dopust od kraja da posiče vola, vazme alfir bandiru i sabju i pojde do vola u žbarama i stane s desne strane vola i drži bandiru u livon ruci, a u desnon sabju i namisti se kako da će on posić vola i uzdignute sabje govori:

- jedan, dva, tri a četvrti vojvodi!

Na svaki broj dotakne sabjon vrat vola. Onda se on odmakne, a na njegovo misto pristupi vojvoda, velikin mačem od sedam kila, kojega drži naslonjena na desnon ramenu. Onda vojvoda reče:

- Evo mene, koji se smijen, volu glavu da osičen!

Digo bi bilo grubo pogledat u debelinu vrata volu, ali to vojvodu ni strašilo, jerbo je on na roge vola stavi pofidanoga čovika, koji bi u momentu kad on ima udrit mačon, zgodno zavrnu volu s glavon, tako da bi prid mačon zglobovi lako popustili, otvorili. Jerbo ako vojvoda udre mačon vola više od dva puta to je sramota, a ako ga posiče od jednoga puta i malo potare, to je čast za cili skup i cilo Žrnovo.

Kad se vidi da je uredu posičen vol, nastaje opće veselje i svirka na pijaci i pješćanje. Glava i sve što se pri posičenoj glavi nahodi nosu vojvodini doma, onin koji su na rozih i onih koji su na konopu. Drugi oderu vola, rasiču, nosu u palac i parićaje se večera. Kad se posiče vola igra se na pijaci stari bal u tri punta.

Izvor: Narodni običaji korčulanskih kumpanija - Dr. Ivan Ivančan