SATURN

Saturn Podaci o Saturnu:
Promjer: 119,871 km
Trajanje dana: 10 sati 14 min
Masa: 95 x Zemlja
Duljina godine: 29.5 zemljinih godina
Gustoća: 0.7 (voda=1)
Inklinacija: 26 o 42"
Najmanja udaljenost od sunca: 1.35 milijardi km
Gravitacija pri površini: 1.2 x Zemlja
Najveća udaljenost od Sunca: 1.5 milijardi km
Temperatura: -170 C
Najmanja udaljenost od Zemlje: 1.2 milijardi km
Prirodni sateliti: 18 poznatih
Saturn je šesti planet od Sunca, te ima najspektakularnije prstenove u sunčevom sustavu. Znanstvenici misle da se saturnovi prstenovi sastoje od mnoštva sićušnih čestica poput zrnaca prašine.

[Sunčev sustav]  [Sunce]

  [Venera]  [Mars]  [Zemlja]  [Saturn]  [Jupiter]  [Merkur]  [Uran]  [Pluton] [Neptun] [Kometi] [Asteroidi]

[Korčula home page]  [Autor: Tomislav]