SUNCE

Sun Podaci o Suncu:
Promjer: 1.4 miliona km
Starost: 4.5 milijarde godina
Masa: 330,000 x Zemlja
Udaljenost od Zemlje: 149.6 miliona km
Gustoća: 1.41 (voda=1)
Udaljenost od najbliže zvijezde: 9.46 * 1012 km
Brzina sunčanog vijetra: 3 miliona km/sat
Snaga isijavanja: 390 * 1018 megawati
Temperatura pri površini: 5,500 C
Temperatura jezgre: 14 miliona C
Temperatura na pjegama: 4,000 C
Period rotacije na ekvatoru: 25 zemljih dana
Period rotacije na polovima: 35 zemljinih dana
Sunce je najbliža zvijezda Zemlji i nalazi se u centru sunčevog sustava. Velika rotirajuća lopta sastavljena od vrućih plinova, sunce svoju energiju crpi iz procesa nastalih usljed atomske fuzije. Svijetlost sa Sunca grije naš planet te čini život na njemu mogućim. Sunce je također i aktivna zvijezda prepoznatljiva po svojim sunčevim pjegama, bakljama i erupcijama.

[Sunčev sustav]  [Sunce]

  [Venera]  [Mars]  [Zemlja]  [Saturn]  [Jupiter]  [Merkur]  [Uran]  [Pluton] [Neptun] [Kometi] [Asteroidi]

[Korčula home page]  [Autor: Tomislav]